Sematic SEO Topical Authority

Semantic SEO (SEO Ngữ nghĩa)

Semantic SEO (SEO Ngữ nghĩa) Nền tảng về Semantic SEO (SEO Ngữ nghĩa) Công cụ tìm kiếm Google bây giờ lập chỉ mục và truy xuất nội dung dựa trên khái niệm Entity (thực thể) or things (sự vật) thay vì từ khóa (“từ” hoặc “chuỗi”). Đây là một cách hiệu quả hơn nhiều để…

Read More
chien luoc content vo han

Chiến lược xây kênh có nguồn content vô hạn, vừa viral vừa bán được hàng

Chiến lược xây kênh có nguồn content vô hạn, vừa viral vừa bán được hàng Như bọn em đã biết, việc quan trọng nhất của xây kênh là phải có contents. Nếu kênh được ví như một Rạp phim, thì contents chính là các bộ phim trong đó. Nếu rạp mà không có phim thì…

Read More
quy trinh build fanpage

BẬT MÍ: QUY TRÌNH XÂY DỰNG FANPAGE TỪ SỐ 0

BẬT MÍ: QUY TRÌNH XÂY DỰNG FANPAGE TỪ SỐ 0 A. Tổng quan về nền tảng và thị trường FB (Phở bò) tồn tại được hơn chục năm rồi. Thời gian đầu, “Phở bò” cũng cho chúng ta traffic như đúng rồi nhưng sau đấy bóp reach mạnh để bắt chúng ta sử dụng “Ads”…

Read More